מצודות על דניאל יא י


מצודת דוד

"ובניו" - בני מלך הצפון יתגרו מלחמה עם מלך הנגב

"ובא בוא" - ויבוא ביאה וחוזר הוא על ההמון

"ושטף ועבר" - יעבור במרוצה כשטף מים על פני ארץ הנגב

"וישוב" - אח"ז ישוב ויתגרה מלחמה

"עד מעוזו" - היא מבצר עיר המלוכה

מצודת ציון

"יתגרו" - מלשון תגר ומריבה