פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וישפוך סוללה" - על מבצרי מלך הנגב

"וזרועות הנגב" - אנשי זרועו ועוזריו ולא יעמדו במלחמה

"ועם מבחריו" - ואף כי יהיו עמו במלחמה ההיא מבחורי גבוריו עמו אעפ"כ לא יהיה הכח בהם לעמוד ולהתחזק במלחמה

מצודת ציון

"סוללה" - הוא תל העפר העושים מול העיר לעלות עליו ללחום על העיר