קטע:מצודות על דניאל יא ז

מצודת דוד

"ועמד" - ואח"ז יעמוד מן ענף הבא משרשיה על כנו של אביה ר"ל אחד מבני בת מלך הנגב ישב על כסא המלכות של אביה

"אל החיל" - של מלך הצפון

"במעוז" - בערי המבצר

"ועשה בהם" - כחפצו

"והחזיק" - יחזיק ויאחז בהם ויכבשם

מצודת ציון

"מנצר" - ענין ענף כמו ונצר משרשיו יפרה (ישעיהו יא)

"כנו" - מלשון כן ובסיס

"והחזיק" - ענין אחיזה כמו והחזיק בה האיש (דברים כב)