קטע:מצודות על דניאל יא ג

מצודת דוד

"ועמד מלך גבור" - הוא אלכסנדרוס מוקדון

"ועשה כרצונו" - כי יהרוג את דריוש ויכבוש את פרס