קטע:מצודות על דניאל יא ב

מצודת דוד

"אמת" - דבר המתקיים בבל ישונה

"שלשה מלכים" - עם כורש המולך עתה כי הנבואה ההיא היתה בימי כורש כמ"ש בתחלת הענין בשנת שלש לכורש וגו' בימים ההם וגו' ואחר כורש מלך אחשורוש ואחריו דריוש בנו

"והרביעי" - הוא דריוש בן אחשורוש שהוא רביעי לדריוש המדי שלקח המלוכה מבלשאצר והוא היה הראשון למלכי מדי ופרס

"מכל" - ר"ל מכל מלכי פרס שלפניו

"וכחזקתו" - וכאשר יתחזק מאוד בעושר רב

"יעיר הכל" - יעורר כל בני ארצות ממשלתו להלחם עם מלכות

מצודת ציון

"יעיר" - יעורר כמו יעיר קנאה (ישעיהו מג)