קטע:מצודות על דניאל ט כו

מצודת דוד

"ששים ושנים" - ולא חש למנות עוד ד' השנים וכמ"ש למעלה לפי שאין בהם שמטה שלימה

"יכרת משיח" - זה אגריפס המלך אשר יומת בעת החורבן

"ואין לו" - אין לו עוד בעולם והוא כפל ענין במ"ש

"והקודש" - המקדש

"עם נגיד" - עמו של הנגיד הבא על ירושלים והוא טיטוס

"וקצו בשטף" - אבל סופו של העם ההוא לכליון ברב שטף אף הבאה ע"י המשיח

"ועד קץ מלחמה" - המלחמה שתהיה בסוף כל המלחמות והיא מלחמת גוג

"נחרצת שוממות" - תהיה העיר ירושלים נכרתת בכריתת שממון

מצודת ציון

"בשטף" - הוא לשון מושאל משטיפת מרוצת המים

"נחרצת" - ענין כריתה וחתוך וכן כי כלה ונחרצה (ישעיהו י')