קטע:מצודות על דניאל ט יט

מצודת דוד

"שמעה" - את תפלתי

"סלחה" - לעונינו

"ועשה" - ר"ל מלא משאלותי ואל תאחר זמן הגאולה

"כי שמך וגו'" - לומר עיר אלהים וכן אלהי ישראל ואין זו כבודך לעזבם ביד העכו"ם

מצודת ציון

"הקשיבה" - ענין שמיעה

"תאחר" - מלשון איחור והעכבה