קטע:מצודות על דניאל ט יח

מצודת דוד

"ושמע" - תפלתי

"והעיר" - שוממות העיר

"על צדקותינו" - על בטחון צדקותינו

"על רחמיך" - על בטחון רחמיך הרבים

מצודת ציון

"פקח" - פתח