קטע:מצודות על דניאל ט יא

מצודת דוד

"וסור" - והיו הולכים וסרים

"ותתך" - נשפך עלינו האלה ועונש בטול השבועה אשר נשבענו על קבלת התורה

"כי חטאנו לו" - לפי שחטאנו לו

מצודת ציון

"ותתך" - ענין יציקה והרקה כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט)

"האלה" - הקללה