קטע:מצודות על דניאל ט ז

מצודת דוד

"לך" - עמך הצדקה במה שנשאר בנו שארית

"ולנו בושת הפנים" - מה שאנו בגולה בושים וחפורים כאשר אנחנו היום הבושת תחשב לנו ולא למקום ב"ה כי לא קצרה ידו מפדות אבל עוננו גורמים

"לאיש יהודה וגו'" - לכולם תחשב בושת הפנים

"הקרובים" - אשר לא גלו למרחוק

"במעלם" - בעבור מעלם

מצודת ציון

"במעלם" - ענין חטא ופשע