קטע:מצודות על דניאל ח כד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ועצם כחו" - בכל עת תחזק כחו ולא בעבור רוב כוחו כי אם בחלקלקות אמריו ובתחבולות כמ"ש בו והחזיק מלכות בחלקלקות (לקמן יא)

"ונפלאות ישחית" - השחתות נפלאות ישחית והצליח במעשיו ועשה כל חפצו והשחית מלכיות עצומים ועם קדושים הם ישראל