מצודות על דניאל ח טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואבקשה בינה" - בקשתי להבין דברי החזון

"כמראה גבר" - כמראה איש והוא גבריאל האמור במקרא שלאחריו