קטע:מצודות על דניאל ז כג

מצודת דוד

"כן אמר" - כן השיב לי המלאך החיה הרביעית תרמז כי מלכות רביעית תהיה בארץ אשר תהיה משונה מאד מכל המלכיות ותחריב כל הארץ ותדוש אותו ותשחק אותו הדק

מצודת ציון

"ותדושנה" - מלשון דישה