קטע:מצודות על דניאל ז יג

מצודת דוד

"חזה" - רואה הייתי במראות שינת הלילה והנה עם ענני השמים היה בא כדמות בן אדם ועל מלך המשיח ירמז

"ועד עתיק" - והגיע עד הזקן המיושן בימים והקריבו אותו לפניו