קטע:מצודות על דניאל ז יא

מצודת דוד

"חזה" - רואה הייתי אז מחמת קול דברי הגדולות אשר דברה הקרן הקטנה

"חזה" - רואה הייתי עד אשר בעבור זה נהרגה החיה ונאבד גופה ונתנה לשריפת אש