קטע:מצודות על דניאל ז טו

מצודת דוד

"אתכרית" - ואני דנייאל נכרתה רוחי בתוך תיקה ר"ל בתוך הגוף כאומר עם כי לא יצאה מ"מ נכרתה במקומה והוא מלשון גוזמא והפלגה

"וחזוי" - מראית ראשי הבהיל אותי

מצודת ציון

"נדנה" - ענין תיק ונרתק כמו וישב חרבו אל נדנה (דברי הימים א ד)