פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וארבע חיון" - ארבע חיות גדולות עולות מן הים והם היו משונים במראיהם זה מזה