קטע:מצודות על דניאל ו כח

מצודת דוד

"משיזב" - מפלט ומציל ועושה אותות ודברים תמוהים בשמים ובארץ אשר הציל את דנייאל מיד האריות