קטע:מצודות על דניאל ו כב

מצודת דוד

"אדין" - אז דבר דנייאל עם המלך ואמר אליו המלך לעולם יחיה