פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בה בליליא" - בלילה ההוא נהרג בלשאצר מלך כשדים