קטע:מצודות על דניאל ה כח

מצודת דוד

"פרס" - ר"ל פתרון של ופרסין הוא לומר אשר נשברה מלכותך ונתונה היא למדי ופרס וזהו ופרסין בלשון רבים ע"ש הפריסה וע"ש פרס והוי"ו היתירה היא המורה על מדי שהיו לאחדים עם פרס כי הוי"ו בא להוסיף וכאומר מדי ופרס

מצודת ציון

"פרס" - ענין שבירה כמו הלא פרוס לרעב לחמך (ישעיהו נח)