פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ומן רבותא" - ומרוב הגדולה אשר נתן לו כל עממיא וגו' היו חרדים ומתפחדים מפניו

"די הוה" - אשר היה רוצה היה הורג ואשר היה רוצה היה מכה ואשר היה רוצה היה מגביה ואשר היה רוצה היה משפיל

מצודת ציון

"זייעין" - ענין חרדה ורתת כמו והיה רק זועה (ישעיהו כח)