פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אנת" - אתה המלך שמע נא הנה אלהי עליון נתן לנבוכדנצר אביך מלכות וגדולה וכבוד ותפארת