פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אדין" - אז נבהל המלך הרבה מאוד וזוהר פניו נשתנה עליו עוד יותר והשרים היו משובשים ומבולבלים בדעתם מגודל החרדה

מצודת ציון

"משתבשין" - ענין בלבול ושבוש הדעת