מצודות על דניאל ה ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אדין" - אז נכנסו כל חכמי המלך ולא יכלו לקרוא את הכתב ולהודיע למלך את הפתרון וכאומר אם לקרות לא ידעו איך אם כן יוכלו להודיע הפתרון