פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בחיל" - בכח ובהרמת קול קרא ואמר להכניס את אשפיא וגו'

"די כל" - אשר כל אדם אשר יקרא זה הכתב ויגיד לו הפתרון אזי ילבש מלבוש ארגמן ויושם על צוארו ענק ורביד הזהב וימשול בשליש המלכות

מצודת ציון

"ארגונא" - ארגמן וכן ובארגון וכרמיל (דברי הימים ב ב) והוא שם מין צבע חשוב

"והמניכא" - ענק רצוף בטבעות לתכשיט כי רביד הזהב (בראשית מא)תרגם אונקלוס מניכא דדהבא