קטע:מצודות על דניאל ה ה

מצודת דוד

"בה שעתא" - בעת ההיא יצא קבוצת אצבעות כשל יד אדם וכתבו מול המנורה על טיח הסיד של כותל ההיכל אשר למלך

"ומלכא" - והמלך ראה כף היד אשר כתבה

מצודת ציון

"נברשתא" - מנורה ובדרז"ל עשתה נברשת של זהב (יומא לז)

"גירא" - סיד כמו כאבני גיר (ישיעה כז)

"פס ידא" - כף היד ובדרז"ל שלשים בפיסת היד (אהלות פ"א מ"ח)