קטע:מצודות על דניאל ה ד

מצודת דוד

"אשתיו" - שתו יין ושבחו לאלהי זהב וכסף וגו' ר"ל לעכו"ם אלמים העשוים מן הזהב וגו' מאחת מאלה