קטע:מצודות על דניאל ד לג

מצודת דוד

"בה זמנא" - בעת ההיא כאשר ברכתי לה' אז שבה עלי הדיעה שהיה לי מאז וחזרתי לכבוד מלכותי וזוהר פני שבה עלי ויועצי ושרי שאלו ובקשו לי למשול בהם כמאז

"התקנת" - הוכנתי על מלכותי וגדולה יתירה ומרובה נתוסף לי

מצודת ציון

"יבעון" - ענין שאלה ובקשה כמו אם תבעיון בעיו (ישעיהו כא)