קטע:מצודות על דניאל ד כח

מצודת דוד

"עוד מלתא" - עוד היה הדבר בפי המלך ולא גמר עדיין דבריו אז ירד קול מן השמים ואמר לך נאמר אתה נבוכדנצר המלך דע אשר המלוכה עברה וסרה ממך