קטע:מצודות על דניאל ד כד

מצודת דוד

"להן" - כאומר אין לך מנוס מן הגזרה ההיא רק אתה המלך עצתי תהיה נאה ויפה עליך ועשה זאת פדה חטאך בצדקה ועונך בחנינת עניים והוא כפל ענין במ"ש

"הן" - הנה בזה תהיה אריכת זמן להשלום אשר אתה בה ויקוים הדבר באחרית הימים

מצודת ציון

"מלכי" - עצתי כמו וימלך לבי עלי (נחמיה ה)