קטע:מצודות על דניאל ד יט

מצודת דוד

"אנת" - ר"ל האילן הזה מרמז עליך כי דמית לו אשר נתגדלת ונתחזקת

"ורבותך" - גדולתך נתגדל בכל עת והגיע עד השמים וממשלתך בא עד קצות הארץ