קטע:מצודות על דניאל ד יג

מצודת דוד

"לבבה" - לבבו ישתנה מלבב אדם ויותן לו לבב חיה ושבעה שנים יעברו עליו להיות כן