קטע:מצודות על דניאל ד טו

מצודת דוד

"דנה" - זאת החלום ראיתי אני המלך נבוכדנצר

"ואנתה" - ואתה אמור הפתרון בעבור אשר כל חכמי מלכותי לא יכלו להודיע לי הפתרון אבל אתה תוכל על אשר רוח אלהים קדושים בך