קטע:מצודות על דניאל ד ט

מצודת דוד

"עפיה" - העלין שבו היו נאים ויפים ופירותיו היו מרובים והיה די בהם לזון ולכלכל את כל הבריות

"תחתוהי" - תחתיו חסו בצלו חית השדה ובענפיו יקננו עוף השמים ומפירותיו היו נזונים כל הבריות

מצודת ציון

"עפיה" - העלין כמו מבין עפאים (שם קד)