קטע:מצודות על דניאל ד ו

מצודת דוד

"בלטשאצר" - וכה אמרתי לו אתה בלטשאצר שר החרטומים אשר אני יודע אשר רוח אלהים קדושים בך וכל סוד לא ינצח אותך להיות קשה ממך לבל תדעהו

"חזית" - אגיד לך מראות החלום אשר ראיתי ואמור אתה הפתרון

מצודת ציון

"אנס" - ענין הכרח ונצוח ועל שם זה נקרא הגזלן אנס