קטע:מצודות על דניאל ד ד

מצודת דוד

"באדין" - אז נכנסו החרטומים וגו' ואמרתי לפניהם החלום ולא הודיעו לי הפתרון