פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ומני" - וממני נעשה גזרת אומר להכניס לפני את כל חכמי בבל אשר יודיעו לי פתרון החלום