קטע:מצודות על דניאל ד ב

מצודת דוד

"חלם" - חלום ראיתי והפחיד אותי

"והרהורין" - המחשבות בהיותי ישן על משכבי והוא החלום הבאה מן המחשבה וראיית ראשי הבהילו אותי ואף זה יורה על החלום הנראה בהמוח אשר בראש וכפל הדבר פעמים ושלש והיא דרך מליצה לחזק הדבר ולהגדיל הענין