קטע:מצודות על דניאל ג לא

מצודת דוד

"נבוכדנצר מלכא" - עתה יחל לספר דברי האגרת אשר כתב נבוכדנצר לכל העמים וראשית הדברים היו נבוכדנצר מלכא לכל עממיא וגו' אשר שוכנים בכל הארץ לכולכם יאמר שלומכם יתרבה ויתגדל

מצודת ציון

"ישגא" - יתגדל ויתרבה כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צב)