קטע:מצודות על דניאל ג ל

מצודת דוד

"באדין" - אז המלך הצליח לשדרך מישך ועבד נגו ר"ל המשילם ממשל רב בכל המדינה