קטע:מצודות על דניאל ג כד

מצודת דוד

"אדין" - אז נבוכדנצר המלך חרד ועמד בבהלה והרים קול ואמר ליועציו הלא שלשה אנשים השלכנו לתוך האש כשהם קשורים

"ענין" - השיבו ואמרו למלך אמת המלך כן היא

מצודת ציון

"להדברוהי" - הם היועצים המנהיגים כי וינהג את הצאן (שמות ג)תרגם אונקלוס ודבר