פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דניאל ג יא

מצודת דוד

"ומן" - ומי אשר לא יפול וישתחוה יושלך לתוך תנור אש הבוערת