קטע:מצודות על דניאל ג י

מצודת דוד

"אנת" - אתה המלך עשית גזרת אומר אשר כל איש אשר ישמע קול קרן השופר וגו' וכל שאר מיני זמר יפול על פניו וישתחוה אל הצורה

מצודת ציון

"טעם" - ענינו בכל מקום דבר שיש בו ממש הנעשה בטעם ולא דבר של מה בכך