קטע:מצודות על דניאל ב מב

מצודת דוד

"ואצבעת" - בא עתה לפרש מה שאמר במקרא שלפניו מלכו פליגה תהוה ואמר מה שראית אצבעות הרגלים מהם ברזל ומהם חרס הנה זה יורה שמקצת המלכות תהיה חזקה ומקצתם תהיה שבורה וחלושה