קטע:מצודות על דניאל ב לח

מצודת דוד

"ובכל די" - בכל מקום אשר שוכנים שם בני אדם וחית השדה ועוף השמים כל המקומות נתן בידך והמשילך על כולם וכמ"ש וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו (ירמיהו כז) וארז"ל שרכב על ארי וקשר תנין בראשו

"אנת" - אתה הוא הראש של זהב ר"ל עליך מרמז הראש של זהב אשר בהצורה על כי אתה הראשון בזמן ובמעלה