קטע:מצודות על דניאל ב לז

מצודת דוד

"מלך מלכיא" - מושל על כל מלכי האדמה

"די" - אשר אלהי השמים נתן לך מלכות חזקה תקיפה וחשובה