קטע:מצודות על דניאל ב לו

מצודת דוד

"דנה" - זאת הוא החלום

"ופשרה" - והפתרון נאמר ולפי שאמר שידיעת החלום היא מן הנמנע לדעתה בחכמה אבל מן השמים נתגלה לו לזה אמר אולם הפתרון נאמר וכאומר הנה אני והדומים לי נוכל לאמרה כי תלויה היא בחכמה