קטע:מצודות על דניאל ב לג

מצודת דוד

"שקוהי" - שוקיו היו של ברזל רגליו מקצתם היו של ברזל ומקצתם של חרס ר"ל מקצת של כל רגל היה של ברזל ומקצתו של חרס