קטע:מצודות על דניאל ב לב

מצודת דוד

"הוא צלמא" - הצלם ההוא היה ראשו של זהב טוב החזות שלו וזרועותיו היו של כסף בטנו וירכותיו היו של נחשת

מצודת ציון

"וירכתה" - שלשה פרקים יש ברגל העליון קרוי ירך האמצעי קרוי שוק התחתון קרוי רגל